برترین کاربرد های سولفات آلومینیوم

تعمیر یخچال در اصفهان
فوریه 3, 2018
سولفات آلومینییوم
از سولفات آلومینیوم چه می دانید؟
ژانویه 12, 2019

امروزه سولفات آلومینیوم علاوه بر استفاده در صنایع گوناگون، در زندگی ما نیز کاربرد های بسیار زیادی دارد. در حقیقت در طول روز ممکن است بار ها بدون اینکه بدانید با سولفات آلومینیوم مواجه شوید.

استفاده از سولفات آلومینیوم به عنوان مصارف خانگی

در خانه ها بیشتر از هر جای دیگری از سولفات آلومینیوم استفاده می شود. یکی از اجزای سازنده نمک طعام سولفات آلومینیوم است. البته در اضافه کردن سولفات آلومینیوم به مواد خوراکی اختلاف نظر های بسیاری وجود دارد. سولفات آلومینیوم دارای خواص آنتی باکتریال است. در واقع از سولفات آلومینیوم در اجزای سازنده داروهایی برای بند آوردن خون استفاده می کنند. این دارو ها برای برش ها و زخم هایی استفاده می شود تا خیلی سریع از خون ریزی جلوگیری شود.

استفاده از سولفات آلومینیوم در باغبانی

یکی دیگر از کاربرد های بسیار مهم سولفات آلومینیوم این است که در باغبانی از آن استفاده می شود. به دلیل اینکه سولفات آلومینیوم خیلی اسیدی است به همین خاطر گاهی برای تنظیم PH گیاهان از اضافه کردن سولفات آلومینیوم به خاک قلیایی استفاده می شود.

هنگامی که سولفات آلومینیوم در تماس با آب قرار بگیرد، آلومینیوم هیدروکساید و همچنین اسید سولفوریک خیلیی رقیق به وجود می آید. که اسیدیته خاک را تغییر می دهد. باغبان ها از این روش هیدروژنه برای تغییر رنگ گل ها در زمانی که گیاه خیلی به PH خاک حساس است، استفاده می کنند. برای مثال گل های آبی یا صورتی گاهی از این طریق به وجود می آیند.

تصفیه آب

یکی از مهم ترین کاربرد های سولفات آلومینیوم پاکسازی و بهینه سازی آب است. هنگامی که سولفات آلومینیوم به آب اضافه می شود باعث می شود که ناخالصی های میکروسکوپی دسته دسته بهم متصل شوند و بزرگ تر شوند. در این حالت ناخالصی ها سنگین تر و درشت تر می شوند و به کف محفظه انتقال پیدا می کنند که در این حالت راحت تر می توان تصفیه و پاکسازی آب را انجام داد.

تعمیر یخچال در اصفهان
فوریه 3, 2018
سولفات آلومینیوم
برترین کاربرد های سولفات آلومینیوم
ژانویه 7, 2019

امروزه سولفات آلومینیوم علاوه بر استفاده در صنایع گوناگون، در زندگی ما نیز کاربرد های بسیار زیادی دارد. در حقیقت در طول روز ممکن است بار ها بدون اینکه بدانید با سولفات آلومینیوم مواجه شوید.

استفاده از سولفات آلومینیوم به عنوان مصارف خانگی

در خانه ها بیشتر از هر جای دیگری از سولفات آلومینیوم استفاده می شود. یکی از اجزای سازنده نمک طعام سولفات آلومینیوم است. البته در اضافه کردن سولفات آلومینیوم به مواد خوراکی اختلاف نظر های بسیاری وجود دارد. سولفات آلومینیوم دارای خواص آنتی باکتریال است. در واقع از سولفات آلومینیوم در اجزای سازنده داروهایی برای بند آوردن خون استفاده می کنند. این دارو ها برای برش ها و زخم هایی استفاده می شود تا خیلی سریع از خون ریزی جلوگیری شود.

استفاده از سولفات آلومینیوم در باغبانی

یکی دیگر از کاربرد های بسیار مهم سولفات آلومینیوم این است که در باغبانی از آن استفاده می شود. به دلیل اینکه سولفات آلومینیوم خیلی اسیدی است به همین خاطر گاهی برای تنظیم PH گیاهان از اضافه کردن سولفات آلومینیوم به خاک قلیایی استفاده می شود.

هنگامی که سولفات آلومینیوم در تماس با آب قرار بگیرد، آلومینیوم هیدروکساید و همچنین اسید سولفوریک خیلیی رقیق به وجود می آید. که اسیدیته خاک را تغییر می دهد. باغبان ها از این روش هیدروژنه برای تغییر رنگ گل ها در زمانی که گیاه خیلی به PH خاک حساس است، استفاده می کنند. برای مثال گل های آبی یا صورتی گاهی از این طریق به وجود می آیند.

تصفیه آب

یکی از مهم ترین کاربرد های سولفات آلومینیوم پاکسازی و بهینه سازی آب است. هنگامی که سولفات آلومینیوم به آب اضافه می شود باعث می شود که ناخالصی های میکروسکوپی دسته دسته بهم متصل شوند و بزرگ تر شوند. در این حالت ناخالصی ها سنگین تر و درشت تر می شوند و به کف محفظه انتقال پیدا می کنند که در این حالت راحت تر می توان تصفیه و پاکسازی آب را انجام داد.