کاربرد پلی الکترولیت در تصفیه فاضلاب

کاربرد پلی الکترولیت در تصفیه فاضلاب

کاربرد پلی‌الکترولیت در تصفیه فاضلاب به عنوان یک ماده منعقدکننده و لخته‌ساز به منظور بهبود رنگ پساب‌ها و همچنین کاهش مقدار لجن تولیدی در روند تصفیه بسیار حائز اهمیت است. مقدار لجن تولید شده در فرآیند تصفیه با استفاده از پلی‌الکترولیت، تأثیر بسزایی در هزینه‌های مربوط به تصفیه فاضلاب دارد. به عبارت دیگر، هرچه مقدار و وزن لجن بیشتر باشد، هزینه‌های مرتبط با تخلیه لجن نیز به همان اندازه افزایش خواهد یافت. در این مقاله، با کاربرد پلی الکترولیت در تصفیه فاضلاب آشنا شوید.

دلایل استفاده از پلی‌الکترولیت در تصفیه فاضلاب

تصفیه پساب‌های تولید شده در واحدهای صنعتی، با هدف حفاظت از طبیعت و محیط‌ زیست، یکی از اقدامات حیاتی به شمار می‌آید. کاهش میزان آلاینده‌های خطرناک، به صورت شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی، نه تنها امکان استفاده مجدد از این پساب‌ها در سایر صنایع را فراهم می‌کند، بلکه از آلاینده‌های باقی‌مانده در فاضلاب نیز کاسته می‌شود.
یکی از اجزای حیاتی در ترکیب پساب‌ها، رنگ آنهاست، که در مواردی مانند آبیاری و شستشوی سطوح مورد استفاده قرار می‌گیرد. حضور ذرات کلوئیدی و معلق باعث تغییر رنگ فاضلاب می‌شود و اغلب آن را کدر می‌نماید. در این زمینه، پلی‌الکترولیت‌ها به عنوان منعقدکننده، به ویژه پلی‌آکریل‌آمید، اثرگذاری خود را نشان می‌دهند و رنگ فاضلاب را بهبود می‌بخشند.

بررسی دلایل استفاده از پلی‌الکترولیت در تصفیه فاضلاب
آشنایی با دلایل استفاده از پلی‌الکترولیت در تصفیه فاضلاب

مهمترین دلایل کاربرد پلی‌الکترولیت در تصفیه فاضلاب

 • استفاده از پلی‌آکریل‌آمید منجر به عدم تولید مواد و ترکیبات خطرناک در فرآیند تصفیه فاضلاب می‌شود.
 • استفاده از پلی‌الکترولیت‌ها منجر به سرعت زیاد در فرآیند تولید لجن و منعقد کردن ذرات معلق در پساب می‌گردد.
 • پلی‌ آکریل‌ آمید با سرعت بالا لجن را آب‌گیری کرده و حجم زیادی از آب را از آن حذف می‌نماید، که موجب کاهش هزینه‌های تصفیه می‌شود.
 • مقدار تولید لجن با استفاده از پلی‌الکترولیت و فلوکولانت‌ها به‌طور قابل توجهی کمتر از سایر مواد منعقدکننده و شیمیایی تصفیه فاضلاب است.

کاربرد پلی‌الکترولیت در بهبود رنگ در تصفیه فاضلاب

استفاده از پلی‌الکترولیت در فرآیندهای تصفیه فاضلاب یکی از راهکارهای مهم برای بهبود رنگ فاضلاب با حذف ذرات معلق می‌باشد. ورود مواد پلیمری به فاضلاب می‌تواند منجر به ایجاد رفتارهای متنوعی شود که بهبود رنگ فاضلاب را ایجاد می‌کند.

 • تشکیل لخته
  در برخی از پساب‌ها، ذرات پلیمری لخته‌هایی را بین ذرات معلق پدید آورده و این باعث منعقد و لخته‌شدن ذرات می‌شود.
 • خنثی‌سازی بار الکتریکی
  در فرآیند تصفیه فاضلاب، از پلی‌آکریل‌آمید به عنوان یک پلی‌الکترولیت با ویژگی‌های خنثی‌کننده استفاده می‌شود. این پلی‌آکریل‌آمید با ورود با بار مثبت (کاتیونی) به فاضلاب، ذرات معلق با بار منفی را جذب کرده و لایه‌های بزرگی از لجن ایجاد می‌کند.
 • پیوند قطبی
  سطح ذرات پلیمری به صورت زنجیره‌ای با مواد معلق و کلوئیدی در فاضلاب برخورد کرده و پیوندهای قطبی ایجاد می‌شود. این پیوندها دارای قدرت بالا هستند و امکان انفصال آنها کم است. زنجیره به تدریج گسترش می‌یابد و ذراتی که باعث تغییر رنگ فاضلاب شده‌اند، به یکدیگر چسبیده و لجنی تشکیل می‌دهند. لجن‌ها وزن سنگینی دارند و در نهایت، فاضلاب با بهبود رنگ روبه‌رو می‌شود.
بررسی کاربرد پلی‌الکترولیت در بهبود رنگ در تصفیه فاضلاب
کاربرد پلی‌الکترولیت در بهبود رنگ در تصفیه فاضلاب

کاربرد پلی‌الکترولیت در آب‌گیری لجن فاضلاب

پلی‌الکترولیت در فرآیندهای تصفیه فاضلاب نقش مهمی را در بهبود رنگ و کاهش کدورت پساب‌های صنعتی ایفا می‌کند. علاوه بر این، در کاهش میزان آب و وزن لجن تولید شده در فرآیندهای تصفیه، این ترکیب نیز نقش بسزایی ایفا می‌کند. در فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی، آلاینده‌ها در کف حوضچه‌ها انباشته شده و لجن تشکیل می‌دهند. بخشی از این لجن‌ها در تصفیه بیولوژیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما بخش دیگر باید تخلیه شود. افزایش مقدار تولید لجن باعث افزایش هزینه‌های تخلیه می‌شود. یکی از مزایای استفاده از پلی‌الکترولیت در تصفیه فاضلاب، کاهش میزان تولید لجن در فرآیند تصفیه می‌باشد.
لجن‌های تولید شده با استفاده از مواد منعقدکننده پلی‌آکریل‌آمید، دارای مقدار کمی می‌باشند و به دلیل آب‌گیری سریع وزن آنها کاهش می‌یابد. در این فرآیند، از پلی‌الکترولیت کاتیونی برای آب‌گیری لجن و از بین بردن لجن‌های تجزیه شده استفاده می‌شود. در جهت بهبود رنگ و کاهش ذرات معلق، معمولاً از پلی‌آکریل‌آمیدهای غیر‌ یونی و خنثی استفاده می‌شود که کارایی بهتری دارند.

مزایای استفاده از پلی‌الکترولیت در تصفیه فاضلاب

 • افزایش کارایی سیستم‌های تصفیه و بهبود کیفیت آب تصفیه شده.
 • کاهش آلودگی محیط زیست و ارتقاء استانداردهای بهداشتی در آب و فاضلاب.
 • کاهش هزینه‌های تصفیه فاضلاب به دلیل بهبود بهره‌وری فرآیندها و کاهش مقدار مصرف شیمیایات.
بررسی مزایای استفاده از پلی‌الکترولیت در تصفیه فاضلاب
آشنایی با مزایای استفاده از پلی‌الکترولیت در تصفیه فاضلاب
سخن آخر

با توجه به نتایج حاصل از تحقیقات، استفاده از پلی‌الکترولیت‌ها به عنوان یکی از تکنولوژی‌های پیشرفته در تصفیه فاضلاب، می‌تواند بهبود مستمر و موثری در کارایی و کاهش هزینه‌های این فرآیند حاصل کند. این راهکار نه تنها به مدیران تصفیه‌خانه‌ها کمک می‌کند بلکه در حفظ محیط زیست و بهبود کیفیت آب منطقه نیز نقش مهمی دارد.

سوالات متداول کاربرد پلی الکترولیت در تصفیه فاضلاب

 1. چگونه پلی الکترولیت در بهبود رنگ فاضلاب تأثیر می‌گذارد؟
  با ورود پلی الکترولیت به فاضلاب، ذرات پلیمری با مواد معلق و کلوئیدی در فاضلاب برخورد کرده و پیوندهای قطبی ایجاد می‌شود. این پیوندها با قدرت بالا بوده و ذرات باعث تغییر رنگ فاضلاب می‌شوند. همچنین، ذرات پلیمری لخته‌هایی را بین ذرات معلق پدید آورده و این باعث منعقد و لخته‌شدن آنها می‌شود.
 2. چگونه پلی الکترولیت در کاهش لجن تولید شده در روند تصفیه اثرگذار است؟
  پلی الکترولیت، به خصوص پلی آکریل آمید، باعث آبگیری سریع لجن شده و کاهش حجم و وزن آن می‌شود. این خصوصیت آبگیری لجن با پلی الکترولیت کاتیونی در کاهش مقدار لجن تجزیه شده در روند تصفیه تأثیرگذار است.
 3. چرا درجه کاتیونی پلی الکترولیت تأثیرگذار بر میزان لجن تولید شده است؟
  درجه کاتیونی پلی الکترولیت تأثیر زیادی بر میزان لجن تولید شده دارد زیرا با افزایش این درجه، توانایی آبگیری از لجن نیز افزایش می‌یابد. به طور ساده‌تر، افزایش کاتیونی به اندازه افزایش توان آبگیری از لجن منجر می‌شود.
Rate this post

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *