با کمال میل و خرسندی، شما را به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه مواد شیمیایی دعوت می‌کنیم. این رویداد به منظور جذب طرح‌های مبتکرانه و تحقیقات دانشجویی در این زمینه برگزار خواهد شد. ما به دنبال همکاری با افرادی هستیم که توانمندی‌ها و طراحی‌های علمی و کارآمدی در زمینه مواد شیمیایی دارند. پیشنهادها و طرح‌های مواد شیمیایی نوآورانه تحقیقات دانشجویی در زمینه مواد شیمیایی فناوری‌های پیشرفته در تولید مواد شیمیایی برنامه رویداد:

معرفی پروژه‌های مواد شیمیایی: شرکت‌کنندگان فرصت خواهند داشت تا پروژه‌ها و طرح‌های خود را در زمینه مواد شیمیایی معرفی کنند.

جلسات تبادل نظر:

فضایی برای گفتگو و تبادل نظر با دانشجویان و تحقیق‌گران فراهم خواهد شد.

ارتباط با صنعت:

ارتباط مستقیم با نمایندگان صنعت و افراد متخصص در زمینه مواد شیمیایی.

چگونه درخواست شرکت کنید:

برای ارائه پروژه و طرح خود ، لطفاً با ما تماس بگیرید و جزئیات بیشتر را دریافت کنید.

شماره تماس: 09136802676 / 09131629805

با افتخار در انتظار حضور گرم و همکاری مثمر ثمر شما در این رویداد هستیم.